آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سامیه جوشن

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فادیارفیعی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلاثباتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیراسلطان نژاد

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه محمدی بیدشکی

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام روحانی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارینادلزاده

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه احمدیوسفی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه انجم روز

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه احمدیوسفی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی صنعتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهراصنعتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهرسا باقري پور

1386/11/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه عليمرادي زاده

1387/11/24

دبستان پسرانه سما

حنيف رضا دادگستر

1386/11/23

دبستان پسرانه سما

محمدطاها عربي بم

1386/11/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه آميغي

1387/11/29

دبستان پسرانه سما

سينا بيگ زاده

1386/11/26

دبستان پسرانه سما

آريا كريمي افشار

1387/11/25

دبستان پسرانه سما

محمدصالح كردستاني

1388/11/26

دبستان دخترانه سما

ام البنين كردساردوئي

1384/11/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين اميرافضلي

1381/11/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسن خاني اله آبادي

1385/11/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه اميري زاده

1386/11/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل شهدادنژاد

1379/11/24

دبستان دخترانه سما

هستي جبالبارزي

1387/11/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه سيفي

1387/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا عزيزي نيا

1381/11/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمين پرنده

1382/11/29

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد بامه

1389/11/23

دبستان پسرانه سما

آدين محمدي نيا

1384/11/26

دبستان دخترانه سما

ريحانه احمديوسفي سرحدي

1387/11/25