آخرین اخبار مدارس


31 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

15 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

12 اسفنددبستان پسرانه دوره اول

12 بهمندبستان دخترانه دوره دوم

12 بهمندبستان دخترانه دوره اول

15 دیدبستان پسرانه دوره دوم

14 دیدبستان پسرانه دوره دوم

14 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

14 دیدبستان دخترانه دوره دوم

13 دیدبستان پسرانه دوره اول

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه دوره اول

لطیفه های سر وته (قلقلک)

نرگس جاجرودی

لطیفه

دبستان دخترانه دوره دوم

شهر بدون پلاستیک

بدری مشهدی

محیط زیست

دبستان دخترانه دوره اول

کمبود آب

شارون دالگیش

علمی

دبستان دخترانه دوره دوم

زنده باد حقوق شهروندی

سیلوی ژیرارده

شهرواندان کوچک

دبستان دخترانه دوره اول

من صندلی نیستم

راس بوراک

کودکان واعتمادبه نفس

دبستان دخترانه دوره دوم

احترام

تد اونیل, جنی اونیل

همدلی در کودکان

دبستان دخترانه دوره دوم

چه کار می کنی با یک فکر نو؟

کوبی یامادا

کودکان وپژوهش

دبستان دخترانه دوره اول

خورشید خانوم آفتاب کن!

محمدهادی محمدی

کودکان وطبیعت

دبستان دخترانه دوره اول

آمبر و قانون های کلاس دوم

پائولا دانزیگر

آموزش نظم

دبستان دخترانه دوره اول

جرات داشته باش

شری جی ماینرز

کودکان وشجاعت

دبستان دخترانه دوره دوم

خودت داستان بنویس

سیمون چشایر

مهارت نوشتن

دبستان دخترانه دوره دوم

ساختن فوق العاده است

اشلی اسپایرز

کودکان وخلاقیت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)