آخرین اخبار مدارس


26 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره دوم سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

04 اسفنددبستان دخترانه دوره دوم سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 دیدبستان دخترانه دوره دوم سما

22 دیدبستان دخترانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

آرمیتا آزادداور

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمود شکیبایی

مسابقه: اذان در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا امیری دوماری

مسابقه: قرائت (ترتیل) در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهراپهلوان نژاد

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مریم یاغی پور

مسابقه: کارته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسین حاتم پور

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

غزل سرحدی

مسابقه: مسابقات امید دانش یادواره شهید حججی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

هستی تلاتوف

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسین حاتم پور

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

نیکی افشارمنش

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره دوم سما

سايان ملائي

1388/01/28

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مريم ياغي پور

1387/01/25

دبستان پسرانه دوره اول سما

آراد محمدي زاده

1391/01/23

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نرگس سليماني دامنه

1386/01/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كوثر رزاق پور

1380/01/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره مالكي

1385/01/29

دبستان دخترانه دوره دوم سما

محدثه سالاري

1387/01/27

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه سما

فائزه شايسته

1382/01/31

دبستان پسرانه دوره اول سما

عليرضا احمدي اصيل

1389/01/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

آرين تكاور

1386/01/26

دبستان دخترانه دوره دوم سما

سحرناز مشايخي

1386/01/30

دبستان پسرانه دوره اول سما

مهدي رئيسي

1389/01/24

دبستان دخترانه دوره اول سما

مهرسا محمدي فرد

1391/01/26

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرمهدي پاداش

1389/01/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم افشاري پور

1384/01/25

دبستان پسرانه دوره اول سما

پارسا هادي زاده

1392/01/24

دبستان پسرانه دوره اول سما

رامتين خودي

1391/01/26

هنرستان پسرانه سما

اميرعباس حمزه

1381/01/29

دبستان دخترانه دوره اول سما

عسل سالاري

1391/01/29

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عرفان نظم الديني

1386/01/30