آخرین اخبار مدارس


26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

23 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ام البنین مهین زاده بهزادی

مسابقه: مسابقات کشوری آزمون قلم چی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی اصغر ترکستانی

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

زهرا امیری

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

حسنا سیدی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رضا مسلمی

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

نرگس پرتون

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا مسلمی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یسنا مقبلی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

حسنا پورفراشی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

النا آرمند

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شیرازی

مسابقه: حفظ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلاثباتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه كريمي

1382/03/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه كامراني

1388/03/30

دبستان پسرانه سما

اميد رامتين

1389/03/25

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد خوشاب

1386/03/25

دبستان پسرانه سما

يزدان پذيرا

1386/03/31

دبستان پسرانه سما

مهدي شعباني

1386/03/29

دبستان دخترانه سما

هستي پگاه

1387/03/28

دبستان دخترانه سما

كوثر كمالي زيركي

1387/03/28

دبستان دخترانه سما

يلدا سنجري بنستان

1387/03/24

دبستان دخترانه سما

غزل رئيسي سرگدار

1388/03/27

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد قلندرنژاد

1386/03/30

دبستان دخترانه سما

مليكا سالاري

1385/03/30

دبستان دخترانه سما

نازگل شبرنگي

1390/03/30

دبستان دخترانه سما

هليا قنبري پور

1390/03/24

دبستان دخترانه سما

ساجده اميري

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

محمد افشاري پور

1389/03/24

دبستان پسرانه سما

پارسا سالاري

1390/03/24

دبستان دخترانه سما

آيلين سهراني

1390/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا مشايخي

1382/03/24

دبستان دخترانه سما

رقيه افشارمنش

1390/03/31