آخرین اخبار مدارس


14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

04 اسفنددبستان دخترانه دوره دوم سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 دیدبستان دخترانه دوره دوم سما

22 دیدبستان دخترانه دوره دوم سما

16 دیدبستان دخترانه دوره اول سما

12 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

غزل سرحدی

مسابقه: مسابقات امید دانش یادواره شهید حججی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا امیری دوماری

مسابقه: قرائت (ترتیل) در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مرضیه سرحدی

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

الهه سلیمانی

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه شریفی

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

کیانا اسلامی

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

ام البنین بهزادی

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

هستی تلاتوف

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مبینا قاسمی

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

درسا شریف

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه مشايخي

1387/01/06

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه زهرا ملائي

1386/01/08

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه زهرا افضلي گروه

1392/01/02

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرمحمد مشايخي نيا

1386/01/01

دبستان دخترانه دوره اول سما

نيايش صفوي گرديني

1389/01/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

ساجده نادري كلرود

1388/01/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

طاها احمديوسفي سرحدي

1390/01/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهلا آزاده وار

1382/01/06

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه عادلي

1390/01/07

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل داداللهي

1386/01/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرعلي دهش

1391/01/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

سانيا اميري

1390/01/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

رها ميرافضلي نژاد

1387/01/04

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مهديه رابري طوحان

1386/01/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه زهرا بهادري امجز

1388/01/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نازنين زهرا مصطفوي

1387/01/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

پونه اعظمي ساردوئي

1386/01/08

دبستان دخترانه دوره دوم سما

بهار رودباري

1387/01/05

دبستان دخترانه دوره اول سما

النا سلطاني رمون

1390/01/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه بدخشان

1388/01/01