آخرین اخبار مدارس


01 خردادهنرستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

31 فروردیندبستان دخترانه دوره دوم سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره دوم سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: تفسیر سوره انسان در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا پهلوان نژاد

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

درسا شریف

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسین حاتم پور

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

رقیه سلیمانی

مسابقه: کارته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه کریمی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا امیری دوماری

مسابقه: قرائت (ترتیل) در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عرفان ساردوئی

مسابقه: جودو

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

درسا شریف

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

آیلین سلیمی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

ام البنین بهزادی

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

درسا شریف

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره اول سما

يكتا اميني رنجبر

1392/06/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهلا حسيني

1381/06/02

دبستان پسرانه دوره اول سما

علي ميرمحمودي

1390/06/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مليكا خزاعي پور

1386/06/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر گروهي ساردو

1385/06/05

دبستان دخترانه دوره اول سما

آيلين قريه ميرزائي

1390/06/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدصالح سالاركريمي

1387/06/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سراج حاتمي

1387/06/01

دبستان دخترانه دوره اول سما

سارينا دريني

1390/06/02

دبستان پسرانه دوره اول سما

عليرضا شهدادي

1389/06/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

سوگند وطنخواه

1389/06/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل نصري

1387/06/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدرضا شيخي

1392/06/04

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه حيدري قرائي

1389/06/08

دبستان دخترانه دوره دوم سما

هلنا باغخاني پور

1388/06/04

دبستان دخترانه دوره دوم سما

هنا شاهرخي

1388/06/08

دبستان دخترانه دوره دوم سما

پريناز كامراني مهني

1388/06/05

دبستان دخترانه دوره اول سما

دنيا شاهرخي ساردو

1390/06/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

نيايش گرجي

1390/06/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

هستي سرحدي

1387/06/03