آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ياسان ابراهيمي

1388/12/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه نعمتي

1380/12/13

دبستان دخترانه سما

طهورا فاريابي

1388/12/11

دبستان دخترانه سما

فاطمه سيدي

1383/12/11

دبستان دخترانه سما

رقيه سليماني خاردان

1386/12/13

دبستان دخترانه سما

مائده پورحيدري نژاد

1385/12/15

دبستان دخترانه سما

عسل رئيسي سيستاني

1387/12/12

دبستان دخترانه سما

آيدا زيركي كمالي

1388/12/09

دبستان پسرانه سما

مبين سهرني

1383/12/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ربيعه سالاري

1379/12/15

دبستان دخترانه سما

كيانا سالاري

1385/12/15

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس مرسلپور

1382/12/13

دبستان پسرانه سما

معراج مراديان

1383/12/15

دبستان دخترانه سما

الينا محمدي ساردو

1387/12/14

دبستان پسرانه سما

سجاد سرحدي امجز

1384/12/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهتاب سيدي مرغكي

1378/12/12

دبستان پسرانه سما

محمدصادق فاريابي

1386/12/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا بيدشكي

1382/12/12

دبستان دخترانه سما

ساراسادات موسوي

1388/12/12

دبستان پسرانه سما

مهدي حاتمي گروه

1385/12/14