آخرین اخبار مدارس


03 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

نرگس پرتون

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی اصغر ترکستانی

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه احمدیوسفی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سامیه جوشن

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم یاغی پور

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام روحانی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهراصنعتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهسا محمدی زاده

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یسناامیری نژاد

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه محمدی بیدشکی

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا قاسمی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حسنا پورفراشی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدطاها رفيعي نسب

1390/02/01

دبستان دخترانه سما

هليا نوذري

1387/02/03

دبستان پسرانه سما

يوسف سالاري

1388/02/01

دبستان پسرانه سما

اميررضا بازيار

1385/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش عرب سربيژن

1382/02/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ميركهنوج

1387/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعباس سالاري

1383/02/03

دبستان دخترانه سما

يلدا كمالي پور

1389/02/03

دبستان دخترانه سما

نازنين زينب انصاري پور

1390/02/05

دبستان پسرانه سما

طاها محمدرضائي

1388/02/01

دبستان دخترانه سما

ثنا اميري گويگاني

1388/02/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه نخعي

1387/02/01

دبستان دخترانه سما

اطهره جهاني

1386/02/05

دبستان دخترانه سما

مريم قاعدي فرد

1389/02/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه شريفي پور

1385/02/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا سعيدي گراغاني

1386/02/03

دبستان دخترانه سما

آوا مالكي

1386/02/08

دبستان دخترانه سما

حنانه پرناك

1385/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش عرب

1382/02/06

دبستان پسرانه سما

كسري كريمي مسكوني

1390/02/04