آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ياسمين زهرا ميرشكاري سليماني

1388/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين افشارمنش

1383/09/22

دبستان دخترانه سما

فاطمه شفيعي بافتي

1385/09/16

دبستان دخترانه سما

زهرا شريفي

1386/09/22

دبستان دخترانه سما

كيميا اميري نژاد

1386/09/22

دبستان دخترانه سما

آيدا سعيدي گراغاني

1388/09/21

دبستان دخترانه سما

مرضيه سرحدي

1384/09/22

دبستان دخترانه سما

فاطمه بهرامپور

1386/09/20

دبستان دخترانه سما

دلنيا ارچين

1389/09/19

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا شهرياري سرحدي

1387/09/22

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي ابراهيمي فر

1385/09/21

دبستان دخترانه سما

آيسا عارفي مسكوني

1389/09/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا صنعتي

1382/09/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه دريني

1378/09/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه گيلاني

1379/09/20

دبستان پسرانه سما

حسين جلالي

1386/09/19

دبستان دخترانه سما

فاطمه سالاري

1386/09/18

دبستان پسرانه سما

عماد تركستاني

1388/09/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شبنم كريمي

1382/09/18

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا آل شمس

1389/09/21