آخرین اخبار مدارس


07 آذردبستان دخترانه دوره دوم سما

05 آذردبستان دخترانه دوره دوم سما

23 آباندبستان دخترانه دوره دوم سما

14 آباندبستان پسرانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

29 مهردبستان دخترانه دوره دوم سما

28 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

21 مهردبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

مریم یاغی پور

مسابقه: کارته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: جشنواره اقتصاد مقاومتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسین حاتم پور

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

درسا شریف

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عرفان ساردوئی

مسابقه: جودو

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

ام البنین بهزادی

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

رقیه سلیمانی

مسابقه: کارته

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

الهه سلیمانی

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

غزل سرحدی

مسابقه: مسابقات امید دانش یادواره شهید حججی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نازنین زهرا بحرینی

مسابقه: مسابقات امید دانش یادواره شهید حججی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره اول سما

نيكاسادات ماني زاده

1389/09/16

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه سالاري

1386/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل افشارمنش

1381/09/22

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه زهرا آل شمس

1389/09/21

دبستان دخترانه دوره دوم سما

يسنا سالاري

1386/09/17

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميررضا شاهرخي ساردو

1385/09/20

دبستان دخترانه دوره اول سما

ياسمين زهرا ميرشكاري سليماني

1388/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطاها بهره مند

1384/09/21

دبستان پسرانه دوره اول سما

بهراد عظيمي افشار

1388/09/16

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نرگس رستمي

1386/09/18

دبستان پسرانه دوره دوم سما

بهادر حاتمي

1386/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا صنعتي

1382/09/21

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه كرمشاهي امجزي

1385/09/19

دبستان پسرانه دوره اول سما

آرمين اميرشكاري

1391/09/19

دبستان دخترانه دوره اول سما

آيسا حيدري دلفارد

1390/09/21

دبستان دخترانه دوره اول سما

آيسا عارفي مسكوني

1389/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه گيلاني

1379/09/20

دبستان دخترانه دوره اول سما

نازنين زهرا وافره كوهستاني

1388/09/22

دبستان دخترانه دوره دوم سما

زهرا شريفي

1386/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شبنم كريمي

1382/09/18