آخرین اخبار مدارس


01 خردادهنرستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

31 فروردیندبستان دخترانه دوره دوم سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره دوم سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام روحانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

غزل سرحدی

مسابقه: مسابقات امید دانش یادواره شهید حججی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

درسا شریف

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمود شکیبایی

مسابقه: قران و عترت در سما ( اذان)

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مهتاب شیبانی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه شریفی

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

کیانا اسلامی

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

درسا شریف

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

هستی تلاتوف

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه کریمی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

ام البنین بهزادی

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره اول سما

نرگس خواجه بهرامي

1390/06/06

دبستان دخترانه دوره دوم سما

پريناز كامراني مهني

1388/06/05

دبستان پسرانه دوره اول سما

اميرحافظ مشايخي زاده

1391/06/05

دبستان دخترانه دوره اول سما

آيلين قريه ميرزائي

1390/06/01

هنرستان پسرانه سما

سعيد صباحي گراغاني

1381/06/06

دبستان دخترانه دوره اول سما

سارينا دريني

1390/06/02

دبستان دخترانه دوره دوم سما

هلنا باغخاني پور

1388/06/04

دبستان پسرانه دوره اول سما

سيداميرعلي موسوي

1390/06/07

دبستان پسرانه دوره اول سما

نويد نسب پورملائي

1392/06/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

كيانا كامراني مهني

1391/06/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهلا حسيني

1381/06/02

دبستان دخترانه دوره اول سما

ساينا رماني

1390/06/04

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نرگس اميري بيدشكي

1388/06/07

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نرگس سالاري

1386/06/05

دبستان دخترانه دوره اول سما

يسنا شريف پور

1392/06/05

دبستان دخترانه دوره اول سما

نفس سليماني ساردو

1392/06/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

يرميا تركستاني كهوروئيه

1388/06/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه قلندرنژاد

1387/06/03

دبستان دخترانه دوره دوم سما

كيانا اسلامي

1388/06/04

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدرضا شيخي

1392/06/04