آخرین اخبار مدارس


14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

04 اسفنددبستان دخترانه دوره دوم سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 دیدبستان دخترانه دوره دوم سما

22 دیدبستان دخترانه دوره دوم سما

16 دیدبستان دخترانه دوره اول سما

12 دیدبستان پسرانه دوره دوم سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره دوم سما

مریم یاغی پور

مسابقه: کارته

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

درسا شریف

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه دوره دوم سما

آیلین سلیمی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

رقیه سلیمانی

مسابقه: کارته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی دلفاردی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

درسا شریف

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نرگس سالاری

مسابقه: جشنواره عکاسی صنایع دستی و تولیدات بومی استان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدطاها پروانه

مسابقه: تفسیر سوره انسان در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

الهه سلیمانی

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مهتاب شیبانی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم سما

مرضیه سرحدی

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسین حاتم پور

مسابقه: مداحی در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره دوم سما

آرميتا آزادداور

1387/01/07

دبستان دخترانه دوره اول سما

الناز افضلي

1390/01/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساره دهقان شوروئيه

1380/01/06

دبستان دخترانه دوره اول سما

پرستو رشيدي

1387/01/04

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نازنين زهرا قريه ميرزايي

1386/01/01

دبستان پسرانه دوره اول سما

فربد ستائي مختاري

1390/01/02

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه زهرا خواجه

1389/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سنجري نژادسرآسياب ميجان

1381/01/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

سارينا قاسمي بهرآسمان

1386/01/01

دبستان دخترانه دوره اول سما

نازنين زهرا افشاري پور

1389/01/01

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه سالاري زاده مردهك

1388/01/08

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه شريفي

1387/01/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

فاطمه مسلمي مهني

1386/01/05

دبستان دخترانه دوره دوم سما

ستايش سنجري بنستاني

1386/01/03

دبستان پسرانه دوره اول سما

محمدامين نخعي بهرامي

1389/01/02

دبستان دخترانه دوره دوم سما

نازنين زهرا سرهنگ زاده

1386/01/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل سمندري

1387/01/03

دبستان دخترانه دوره دوم سما

پونه اعظمي ساردوئي

1386/01/08

دبستان دخترانه دوره دوم سما

شان آي شادجو

1387/01/01

دبستان دخترانه دوره اول سما

نيايش صفوي گرديني

1389/01/01