آخرین اخبار مدارس


26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

23 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تارا پاداش

مسابقه: جشنواره نهادینه کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی در مدارس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم یاغی پور

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه محمدی بیدشکی

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رضا مسلمی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مبینا روز خوش

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رقیه سلیمانی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه پایدار

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه احمدیوسفی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی صنعتی

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر رضا فاریابی

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

ریحانه مشایخی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارینادلزاده

مسابقه: هنری شهرستان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سارينا پوررئيسي

1388/03/25

دبستان پسرانه سما

اميراسعد محمدي بيدشكي

1385/03/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه كريمي

1382/03/24

دبستان پسرانه سما

محمد افشاري پور

1389/03/24

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا سنجري ميجاني

1388/03/24

دبستان دخترانه سما

سارا اميري زاده

1388/03/31

دبستان پسرانه سما

مهدي شعباني

1386/03/29

دبستان پسرانه سما

سيدكيان نخعي

1390/03/28

دبستان دخترانه سما

فاطمه سالاري

1386/03/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه سنجري

1385/03/31

دبستان دخترانه سما

كوثر كمالي زيركي

1387/03/28

دبستان دخترانه سما

نازگل شبرنگي

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

اميد رامتين

1389/03/25

دبستان دخترانه سما

رها سيدي

1390/03/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد قلندرنژاد

1386/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا مشايخي

1382/03/24

دبستان پسرانه سما

ايليا سيدي مرغكي

1390/03/25

دبستان پسرانه سما

پوريا مشايخي ساردوئي

1388/03/31

دبستان دخترانه سما

هليا قنبري پور

1390/03/24

دبستان دخترانه سما

وانيا دهدشتي مرغكي

1388/03/28