آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

01 مهردبستان دخترانه دوره دوم

31 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

15 شهریوردبستان دخترانه دوره دوم

15 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

12 اسفنددبستان پسرانه دوره اول

12 بهمندبستان دخترانه دوره دوم

12 بهمندبستان دخترانه دوره اول

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه دوره اول

خورشید خانوم آفتاب کن!

محمدهادی محمدی

کودکان وطبیعت

دبستان دخترانه دوره دوم

خودت داستان بنویس

سیمون چشایر

مهارت نوشتن

دبستان دخترانه دوره دوم

شهر بدون پلاستیک

بدری مشهدی

محیط زیست

دبستان دخترانه دوره اول

من صندلی نیستم

راس بوراک

کودکان واعتمادبه نفس

دبستان دخترانه دوره دوم

چه کار می کنی با یک فکر نو؟

کوبی یامادا

کودکان وپژوهش

دبستان دخترانه دوره اول

لطیفه های سر وته (قلقلک)

نرگس جاجرودی

لطیفه

دبستان دخترانه دوره دوم

احترام

تد اونیل, جنی اونیل

همدلی در کودکان

دبستان دخترانه دوره اول

آمبر و قانون های کلاس دوم

پائولا دانزیگر

آموزش نظم

دبستان دخترانه دوره دوم

ساختن فوق العاده است

اشلی اسپایرز

کودکان وخلاقیت

دبستان دخترانه دوره دوم

زنده باد حقوق شهروندی

سیلوی ژیرارده

شهرواندان کوچک

دبستان دخترانه دوره اول

کمبود آب

شارون دالگیش

علمی

دبستان دخترانه دوره اول

جرات داشته باش

شری جی ماینرز

کودکان وشجاعت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم

عارف شجاع الدینی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه امیری

مسابقه: مسابقات هنری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

رضا سرحدی منش

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم

امیرحسین جعفریان

مسابقه: مدارس تیزهوشان ونمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم

کیارش پورحسینعلی

مسابقه: مسابقات نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

بهار رئیسی

مسابقه: علمی و پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدفاضل نوزادی

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه ترکی

مسابقه: طح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم

رضاصباحی

مسابقه: مدارس تیزهوشان ونمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره دوم

نازنین زهرا مصطفویی

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرعباس ساردویی

مسابقه: مقاله نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول

محیا حاتمی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه

فرخ مارزی

بازی یارانه ای ماهیگیری

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره دوم

ساينا خواجه بهرامي

1390/03/30

دبستان پسرانه دوره اول

سيدكيان نخعي

1390/03/28

دبیرستان دوره اول دخترانه

هستي پگاه

1387/03/28

دبستان پسرانه دوره اول

اميرعلي افشاري پور

1394/03/26

دبستان پسرانه دوره اول

علي اصغر ملائي

1393/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرمحمد خوشاب

1386/03/25

دبستان پسرانه دوره اول

آرشام افشارمنش

1391/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدامين محمدي ساردو

1386/03/30

دبستان دخترانه دوره اول

ثنا شجاع الديني مهني

1393/03/31

دبستان دخترانه دوره اول

آيسا صباحي گراغاني

1391/03/30

دبیرستان دوره اول دخترانه

كوثر كمالي زيركي

1387/03/28

دبستان دخترانه دوره دوم

آيلين سليماني پور

1390/03/24

دبستان دخترانه دوره دوم

كيانا كاوه

1389/03/25

دبستان دخترانه دوره دوم

غزل رئيسي سرگدار

1388/03/27

دبستان پسرانه دوره دوم

محمد افشاري پور

1389/03/24

دبستان پسرانه دوره دوم

پارسا سالاري

1390/03/24

دبستان دخترانه دوره اول

آسنا افضلي ساردو

1393/03/27

دبستان دخترانه دوره دوم

شهره دليري

1389/03/27

دبستان پسرانه دوره دوم

آريا افشارمنش

1388/03/24

دبستان پسرانه دوره اول

محمدياشار سالاري دوبنه

1392/03/23