آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين شريف پور

1386/10/25

دبستان دخترانه سما

آنا كمالي مسكوني

1389/10/29

دبستان دخترانه سما

دينا اميري گويگاني

1386/10/23

دبستان پسرانه سما

علي رئيسي

1388/10/27

دبستان دخترانه سما

شاداب شادجو

1384/10/25

دبستان پسرانه سما

حسين سالار علي توكلي

1386/10/27

دبستان دخترانه سما

تارا سالاري نيا

1384/10/27

دبستان دخترانه سما

حانيه حاجي مقصودي دولت آباد

1386/10/28

دبستان پسرانه سما

عرشيا ملائي

1389/10/24

دبستان پسرانه سما

علي اصغر امرائي

1387/10/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا رماني چينه

1389/10/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه سالاري ده والي

1385/10/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل دهقان ملائي

1385/10/30

دبستان دخترانه سما

ياس حسيني

1385/10/27

دبستان دخترانه سما

طهورا اعظمي ساردوئي

1389/10/24

دبستان دخترانه سما

هستي شريفي

1388/10/30

دبستان دخترانه سما

يكتا كردستاني

1387/10/24

دبستان پسرانه سما

طاها ساردوئي كرا

1387/10/25

دبستان دخترانه سما

فائزه رودباري

1389/10/28

دبستان دخترانه سما

ساره سليماني ساردو

1384/10/27